Användarvillkor för IDme.se

  • Genom att besöka denna webbsajt accepterar du våra immateriella rättigheter avseende text, bild, design, varumärken och koncept.
  • IDme.se har rätt att ta bort material som bryter mot avsikten med denna tjänst eller på annat sätt bryter mot god ton.
  • Du förbinder dig att använda ditt lösenord som din privata kunskap.
  • Vi anstränger oss för att hålla hög tillgänglighet och säkerhet i våra tjänster. IDstories AB, som driver denna tjänst, är inte ekonomiskt skadeståndsansvarig om vår tjänst inte skulle fungera som avsett.
  • Vi tar tacksamt emot information om du upptäcker IDme-innehåll som du anser inte bör publiceras i eller via denna tjänst.

Integritet och dina uppgifter

Välj vem du vill släppa över bron. Vi lämnar inte ut användaruppgifter och använder inte något du skriver i ett IDme för några kommersiella ändamål.

IDme-tjänsten sparar uppgifter för hur ofta ett IDme visats. Varje användare har endast tillgång till sin egen användarstatistik. För företagskunder kan vår kontaktperson i en organisation se verksamhetens användarstatistik.

Personuppgiftslagen (PUL)

Enligt PUL krävs ditt samtycke till att vi sparar dina grundläggande personuppgifter. Genom att skapa ett IDme har du accepterat detta.

Vår kommunikation med dig

  • Du får vid skapande av ditt IDme en bekräftelse via epost.
  • Personer som har skapat ett IDme utan organisationsnummer får efer en provtid på 60 dagar ETT ebrev om man vill bli kund. Om man därefter inte betalar inom 40 dagar tas alla uppgifter bort. Du får ett ebrev med tack för att du provade tjänsten.
  • De som har ett IDme får en påminnelse om att eventuellt uppdatera sitt IDme om inget ändrats under 90 dagar. Som inloggad kan du lätt ändra denna tidsperiod på Mitt konto.

Sökbarhet för ditt IDme

Du kan välja om ditt IDme ska vara sökbart via Internet (t ex via Google) och/eller via ditt respektive din organisations namn på IDme.se. Du kan också välja hur sökbara dina kompetenser ska vara.

Ditt IDme är alltid nåbart via din IDme-adress på IDme.se
Man kan kontakta IDme.se och få sitt IDme helt borttaget.

moderna muséet i malmo

Även det moderna har en historia

Läs mer om alla bilder -
Om IDme.se
van Gogh

Olika affärsmodeller

IDme säljer inte uppgifter om personer eller annonser. Våra kunder är de som köper en IDme-design och/eller ett IDme.

Linkedin har köpare av rekryteringstjänster som en av sina viktigaste kunder

C:a 400 miljoner (c:a 2 miljon i Sverige) har registrerat sitt CV på Linkedin. Alla personuppgifter, kontaktnät och användning av tjänsten samlas i en databas från vilken Linkedin säljer rekryteringstjänster (artikel i Forbes) och reklam. I Linkedin är det du och jag som är produkten. Jämför tjänsterna.

 to top