digitala visitkort

Digitala visitkort och IDme

Ett IDme
{ aj-di-mi }
är en form av digitalt visitkort, men ett som växt ut i både design, funktion och digitala och mobila möjligheter.

Egentligen ser vi ditt IDme mer som en lagom lång story om ditt nuvarande arbete och dig än det man ofta förknippar med ett visitkort, tryckt eller digitalt.

Du kan skapa ett IDme här

Vad vill man ha i ett digitalt visitkort?

Att det rymmer ungefär samma uppgifter som på ett tryckt visitkort och är lätt läsbart i såväl PC, padda som mobil är grundläggande. Men sedan måste man välja mellan olika lösningar.

  • De enklaste tjänsterna erbjuder är i stort sett digitala kopior på innehållet på ett visitkort. Alla har samma grafiska form. Det är ganska lätt att skapa en tjänst på denna nivå, vilket gör att många börjar, men tröttnar efter en tid. Kolla uppdateringar på sajten och tecken på aktivitet.
  • Några amerikanska tjänster - också i appformat - samlar därutöver automatiskt in aktuella uppgifter från sociala media och lägger in dessa dynamiskt i ditt digitala visitkort. I minst en sådan tjänst kan man dela information i sitt nätverk. IDme är inte sådan tjänst då vi anser att detta ger för mycket information av ganska lågt värde, men gillar man detta flöde så finns det sådana tjänster.
  • I ett IDme är ordet lagom ett centralt koncept, om än lagom är ett diffust begrepp. Berättandet och ett mer personligt språk passar väl in. Vill man ha ett digitalt visitkort som mest ska fylla en CV-funktion rekommenderas Linkedin.

Tryckta visitkort

Det finns flera företag i världen som arbetar med någon form av digitala visitkort och som tror att fysiska visitkort kommer att försvinna och att de som använder sådana inte har förstått den nya tiden. Detta är såklart helt fel. Tryckta visitkort kommer att finnas länge än och användas av många.

Tryckta visitkort

  • är lätta att dela ut
  • kräver inte att vare sig den som ger ellwe får ett visitkort har någon form av teknologi
  • är lätt att ha med sig några visitkort bland kreditkorten, i handväskan eller i en väska
  • kan lätt bifogas i ett vanligt brev
  • har ett av alla väkänt och universellt format även om de ser olika ut
  • har oftast ett företags eller organisations logotyp och anpassad grafisk formgivning

Broar på ditt visitkort till den digitala världen

En bra idé som kan utformas på flera sätt. Ett tag spred sig QR-koder, men det är en teknik som vi inte rekommenderar då den nog sett sitt bäst före datum. En annan metod är att ha en NFC-tag på sitt visitkort. Den vanligaste tillämpningen av detta är att en "visitkortsmottagare" läser av en NFC-taggen på ditt unika visitkort via sin egen mobil. Man delar således inte ut något visitkort. NFC-lösningen fungerar inte i en iPhone som - i juni 2016 - inte kan läsa öppna NFC-taggar.

I IDme-tjänsten föreslår vi att du trycker din IDme-adress på ditt visitkort. Enkelt för såväl designer, som tryckeri och mottagare.

 to top