Sök kompetens - via fritext eller urval

 

 

Cy Twombly
Intern och extern sökbarhet

Tack vare en funktion där man kan välja sitt IDme:s sökbarhet, kan IDme-tjänsten också användas som en företagsintern resursbank.

 to top