Tilly Mehr

Projektledare

E-mail:

tilly.mehr@idme.se

Mobil:070 12 xx 12 11
  • English
 
Organisation

Tillväxtverket

Tel:
08-681 91 00
Fax:
08-19 68 26

Mejl: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Twitter
Plats:Karta
Visa adresser

Detta IDme är en kort demo. Skapa ditt eget IDme - gratis.

Arbete

Jag har två huvuduppgifter. Mesta tiden ägnar jag åt samordning med andra offentliga aktörer som arbetar inom vad man kan kalla det svenska innovationssystemet.

Men för att bidra till detta arbetar jag också med konkreta projektidéer och ansökningar.

Utbildning

Jag läste teknisk fysik på KTH och kom via ett konsultuppdrag inom utveckling av solceller i kontakt med Tillväxtverket och Vinnova. Det blev Tillväxtverket.

Fritid

 

Jag gillar lite lagom krävande bergsklättring. Inte direkt hänga i fria luften mitt i vintern, utan lite tufft uppför - som innovationsprojekt.

 
Updated 2015-05
my IDme story