Skapa ditt IDme gratis

om du anger din verksamhets organisationsnummer

Grafikpaket för företag och organisationer

Anpassad Grafisk profil med Autofunktion

Gratiserbjudande och vår affärsmodell

Du får ett IDme med full funktionalitet i  -  vår grund-design  -  gratis om du anger din verksamhets org. nummer när du skapar ditt IDme.

Våra intäkter kommer från de personer och verksamheter som önskar en egen IDme-design och betalar en årlig serviceavgift för detta.

För IDme utan organisationsnummer

IDme är främst en tjänst för personer i företag och organisationer. Utan org.nummer är kostnaden 200 kr + moms för två år. Fritt i 60 dagar.

 

magritte

Administration och service

 

1 En anpassad IDme-design

En Anpassad Grafisk profil med Genvägsfunktion kostar 1.600 kr.

Två gånger per år jämför vi er hemsida och er IDme-design

Kostnadsfri uppdatering i en IDme-design av bl a logotyp och företagsnamn ingår i årsservicen som kostar 900 kr.

2 Administration och enkelhet

Beställning av IDme och administration ska vara så enkel som möjligt.

  • För att förenkla beslut och minska allas transaktionskostnader - t ex bokföring - faktureras inga enskilda IDme till företag och organisationer.
  • Om antalet IDme i en organisation är mellan 6 och 25 är den totala årliga abonnemangsavgiften 2.400 kr. Serviceavtalet för 25 IDme ingår i detta avtal som förlängs varje år om det inte är uppsagt senast den 30 oktober.

Vanliga frågor om IDme

Se några frågor om IDme-tjänsten ...

3 Mitt konto - kräver inloggning

Ändra dina grunduppgifter och personalisera många funktioner. Du kan byta IDme-design via en Designkod - t ex från vår IDme grund-design till önskad företagsprofil.

 to top