Kommunicera med visitkort, IDme och Linkedin

Situationen är avgörande, var förberedd och välj det som passar.

visitkortsbyte Visitkort är ofta bra och är enkla att dela ut

Visitkort kommer att användas länge än av många och kräver ingen teknologi. Men, man får ingen information utöver basdata, ingen bild, de blir ganska fort inaktuella och digital lagring kräver lite arbete. Mer om digitala visitkort.

Visitkort med din IDme-adress ger en bro från den fysiska världen till din aktuella och digitala värld.

karriärLinkedinprofiler skrivs på ett CV-språk

Linkedin är i första hand ett karriärverktyg med omfattande CV:n och används av några som en kommunikationskanal. Cirka 60% av Linkedins intäkter är från försäljning av data om användarna till rekryterare. Linkedin ägs idag av Microsoft.

CV:n skrivs ofta på ett neutralt CV-språk för att passa datoriserad profilsökning och reklamanpassning.

språk och profil Ditt IDme är en personlig story

En IDme story är friare än ett CV och har fokus på ditt nuvarande arbete och ger utrymme för en bredare bild av dig.

Ett IDme är lagom långt, har ett personligare språk, kan ha anpassad grafisk form och har flera unika funktioner. IDme-tjänsten är reklamfri.

Ett IDme kan också vara något för dig som inte använder Linkedin. Berätta om ditt arbete och dig i ditt IDme.

IDme och Linkedin är komplement

tid att skapa ett IDme Du skapar ett IDme på 10 minuter

Det tar inte lång tid att skapa ett IDme med dina kontaktuppgifter, en bild och lite om ditt arbete och dig.

Senare kan du fylla på med fler funktioner och ytterligare några rader text - för att öka sökbarheten via Google.

Uppdatera ditt IDme lagom ofta.

IDme och kontakter Om att hitta och bli hittad

I yrkessammanhang kan man ofta hitta en person via Google eller Linkedin. På Google styr man inte över vilken information som (eventuellt) dyker upp och på vilken sida.

Ett mycket bra sätt att informera andra om vad du gör och vem du är att länka till ditt IDme i dina mejl.

Testa IDme-tjänsten genom att ha med din IDme-adress i några mejl och se användarstatistiken.

 to top