Användarvillkor och integritet

integritet

Om broar mellan offentligt och privat

Ditt åtagande

- genom att besöka denna webbsajt accepterar du våra immateriella rättigheter.

- enligt datalagstiftningen GDPR krävs ditt samtycke till att dina personuppgifter sparas. Om du skapar ett IDme har vi fått detta.

- att följa god sed och ton. Att inte publicera material du inte har rättighet till. Att inte publicera stötande eller illasinnat material. Att inte göra något illegalt eller något som försämrar tjänsten eller använda den på ett sätt som den inte avsedd för. Att använda personliga lösenord och en verksamhets Designkod på avsett sätt.

Vårt åtagande

Vi lämnar inte ut användaruppgifter och använder inte något du skriver i ett IDme för några kommersiella ändamål.

Vi sparar data om hur många gånger ett IDme visats och när. Varje användare har endast tillgång till sin egen användarstatistik. För större företagskunder kan en kontaktperson erbjudas möjlighet att få verksamhetens samlade användarstatistik.

Olika affärsmodeller och integritet

Van Goghs målning 'Bron i Arles' är avsedd att illustrera att det finns en gräns mellan det privata och det allmänna. Många företag till exempel Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin säljer eller använder användaruppgifter för kommersiella ändamål, i första hand reklam. "Gratis" har ofta en kostnad.

Användarvillkoren i de bolagen ger dom omfattande rättigheter att fritt använda dina bilder, texter och kontakter för sina syften. Enligt våra användarvillkor har vi inga rättigheter till ditt innehåll. Läs mer om de olika affärsmodellerna.

Vår enda intäkt är från de som köper ett IDme eller en IDme-design.

Sökbarhet för ditt IDme

Du kan - - som inloggad under fliken 'Mitt konto' välja om ditt IDme ska vara sökbart via Internet (t ex via Google) och/eller via ditt respektive din organisations namn på IDme.se. Du kan också välja flera nivåer av sökbarhet för dina kompetenser och om din mejladress ska visas.

Ditt IDme är alltid nåbart via din IDme-adress på IDme.se
Man kan kontakta IDme.se och få sitt IDme helt borttaget.

Vår kommunikation med dig

  • Du får vid skapande av ditt IDme en bekräftelse via mejl.
  • En faktura och en påminnelse sänds vid relevanta tillfällen.
  • Du får ett mejl om att eventuellt uppdatera sitt IDme om inget ändrats under 90 dagar. Som inloggad kan du lätt ändra denna tidsperiod på Mitt konto.
  • Vi svarar på frågor så snart som möjligt.

Innehållshantering och säkerhet

  • IDme.se har rätt att ta bort material och IDme som bryter mot avsikten med denna tjänst eller på annat sätt bryter mot god ton. Vi tar tacksamt emot information om IDme-innehåll som du anser inte bör publiceras via denna tjänst. info@idstories.se Vi hade tagit bort ett IDme om Donald Trump som hävdade att han vann presidentvalet:-)
  • Vi anstränger oss för att hålla hög tillgänglighet och säkerhet i våra tjänster. IDstories AB, som driver denna tjänst, är inte ekonomiskt skadeståndsansvarig om vår tjänst inte skulle fungera som avsett.
  • Vi rekommenderar att du har en lokal säkerhetskopia av ditt IDme, t.ex. genom att skriva ut ditt IDme som en Pdf. Ange namn och datum i filnamnet.

Uppdaterat den 2 februari 2021

 

 to top