IDme, Facebook och Linkedin

Facebook (FB) och Linkedin (LI) har enormt många användare i hela världen och IDme har mycket få, så en jämförelse är orimlig men likväl lite intressant. Skillnaderna - bortsett från volymerna - är stora och de har olika affärsmodeller.

Flertalet av de som har ett IDme finns på Linkedin och eller Facebook.

Nätverkseffekt och annonser

nätverk och . kontakter

Bland det bästa med Linkedin och Facebook är Nätverkseffekten.
Ju fler personer i Sverige (världen) som är med desto större är sannolikheten att en person kan hittas i den ena eller andra tjänsten. Linkedin har mycket reklam och Facebook är en av världen största annonsplatser.

IDme har ingen reklam utan är en abonnemangstjänst och sparar, till skilland från de bägge andra, inga användardata. IDme har enbart ett privat nätverk men en Sökfunktion på person, företag eller kompetens. Man kan välja nivå på sökbarhet.

Din och andras tid

saker och ting tar tid

FB och LI vill att du ska stanna länge - och längre - på deras sajt då detta ökar deras intäktsmöjligheter och deras mindshare i din värld. De vill också att du ska uppdatera ofta. Om man går in på FB och LI är sannolikheten stor att man "fastnar", vilket har flera aspekter. IDme är mer tidsekonomisk och erbjuder inga flöden av uppdateringar och dagskommentarer.

Linkedin

karriär

Linkedinprofiler skrivs på ett CV-språk

Linkedin är i första hand ett karriärverktyg med omfattande CV:n och används av många som letar efter något grönare på andra sidan staketet. De skrivs på ett lite opersonligt CV-språk. Linkedin är mest för yrkesverksamma.

Linkedin (ägs av Microsoft) har cirka 800 miljoner - aktuella dataexternal link - varav cirka 2 miljoner i Sverige, registrerade personer. Alla personuppgifter, kontaktnät och användning av tjänsten samlas i en databas till (från) vilken Linkedin säljer B2B reklam och rekryteringstjänsterexternal link (Forbes). Många har påpekat att i Linkedin är det användarna som är produkten.

Facebook

Facebook

Facebook är en avancerad tjänst och en plattform för mängder av både öppna och slutna grupper. Mobilen är för många idag som ett plagg man alltid har på sig, en everywear, men FB är också platsen för många (hätska) konflikter.

FB har makt och debatten är livlig om FB ska vara en plattform som i namn av yttrandefrihet accepterar det mesta eller ett mediaföretag med ansvar och gränser i innehållet. Makt kräver ansvar.

IDme - lite smart lagom

smart lagom

Lagom är ett nyckelord i IDme-tjänsten. Skriv lagom mycket och uppdatera lagom ofta. Ett IDme är mer av en årsberättelse med en och annan uppdatering än en dagsrapport. Det finns dock en funktion där man kan lägga i korta tidsbestämda notiser.

Lagom kan vara en nyans av brunt och lite tråkigt. Men smart lagom är bäst inom många områden.

Lite smartare visitkort i en digital värld

smart bro

Visitkort kommer att användas länge än av många och kan lätt delas ut vid möten och i många sammanhang.

Men, man får ingen information utöver basdata, ingen bild och överföring till digital lagring tar lite tid.

  • De kräver ingen teknologi av vare sig den som ger eller får dom - och de:
  • är lätta att ha med sig och har ett välkänt format
  • har ofta en organisations logotyp och anpassad grafisk formgivning
  • har en helt försumbar miljöpåverkan
  • Tryckta visitkort med din IDme-adress ger en bro från den fysiska världen till en digital värld.
 to top