Abonnemang och service

magritte

Hommage à Magritte - mer om bilden

IDme är främst en tjänst för yrkesverksamma men är intressant även för många andra. Ett IDme utan Designkod får vår Basdesign. En Designkod ger en verksamhetsunik profil.

Vi säljer inga användardata och tjänsten är reklamfri. Våra intäkter kommer från de som köper ett IDme eller en egen IDme-design.

Prova fritt i 30 dagar

Ett IDme kostar 100 kr per år inklusive moms.

I välkomstmejlet för ditt IDme ingår en faktura om du vill bli abonnent. Betala med Swish eller Bankgiro.

En verksamhetsanpassad IDme-design

En grafisk profil med Genvägsfunktion kostar 2.200 kr + moms. Ett års service och tre IDme ingår. Två gånger per år jämför vi er hemsida och er IDme-design.

Mindre uppdatering i en IDme-design av till exempel logotyp och företagsnamn ingår i årsservicen som kostar 1.200 kr från och med år två. Tre IDme ingår.

Administration och enkelhet

Beställning av IDme och dess administration ska vara så enkel som möjligt.

  • Enskilda IDme faktureras med automatik när de skapas och tjänsten är fortsatt aktiv om man betalar.
  • Enskilda IDme i en större organisation kan beställas i paket om fem, 25 eller fler. Ett sådant företagsavtal minskar administrationen ytterligare.
  • Abonnemang för organisationer med en egen profil förlängs med ett år om det inte är uppsagt tre månader före sin utgång.

Mitt konto - kräver inloggning

Ändra dina grunduppgifter och personalisera många funktioner. Du kan byta IDme-design via en Designkod - t ex från vår IDme grund-design till önskad företagsprofil.

 to top