Visitkort - IDme - Linkedin

Situationen är avgörande, var förberedd med alla tre och välj det som passar

Tryckta visitkort är mycket bra även i en digital värld

visitkortsbyte

Visitkort kommer att användas länge än av många och kan lätt delas ut vid möten och i många sammanhang.

Men, man får ingen information utöver basdata, ingen bild, de blir ganska fort inaktuella och överföring till digital lagring kan ta en minut eller två.

  • De kräver ingen teknologi av vare sig den som ger eller får dom - och de:
  • är lätta att ha med sig och har ett välkänt format
  • har ofta en organisations logotyp och anpassad grafisk formgivning
  • har en helt försumbar miljöpåverkan

bridgeTryckta visitkort med din IDme-adress ger en bro från den fysiska världen till din aktuella digitala värld. Din IDme-adress är konstant även om visitkortet blir inaktuellt. IDme-tjänsten gör visitkorten "smartare".

 

Linkedin

IDme och kontakter

Bland det bästa med Linkedin är Nätverkseffekten.
Ju fler personer i Sverige (världen) som är med i Linkedin desto större är sannolikheten att en person kan hittas där.

Flertalet av de som har ett IDme är med på Linkedin.

 

karriär

Linkedinprofiler skrivs på ett CV-språk

Linkedin är i första hand ett karriärverktyg med omfattande CV:n och används av många som letar efter något grönare på andra sidan staketet. De skrivs på ett lite opersonligt CV-språk. Texterna är ofta omfattande och inte direkt av "kort-intro-karaktär".

Mer om Linkedin

Linkedin (ägs av Microsoft) har cirka 600 miljoner (varav cirka 2 miljoner i Sverige) registrerade personer. Updates. Alla personuppgifter, kontaktnät och användning av tjänsten samlas i en databas till (från) vilken Linkedin säljer B2B reklam och rekryteringstjänster (Forbes). I Linkedin är det vi som är produkten.

Digitala visitkort och deras innehåll

Vad är intressant att informera andra om i ett digitalt visitkort utöver det som brukar finnas på ett tryckt visitkort?

Det finns olika lösningar. I en amerikansk tjänst levereras även en persons senaste inlägg i diverse sociala media, i en annan finns reklam. I en modell kan man göra mindre designändringar och i andra är designen fast.

 

right size

Smart Lagom

Ditt IDme är lite som en personlig aktuell story. I IDme-tjänsten är - utöver många unika funktioner - ordet lagom ett centralt koncept även om det är ett lite diffust. Ett IDme är tänkt att vara lagom långt - kanske en halv A4-sida - och uppdateras lagom ofta. Lagom med aktuell arbetsinformation men också något lite mer personligt.

 to top