Visitkort, IDme och Linkedin

Situationen är avgörande, var förberedd och välj det som passar.

Tryckta visitkort är mycket bra även i en digital värld

visitkortsbyte

Visitkort kommer att användas länge än av många och kan lätt delas ut vid möten och i många sammanhang.

Men, man får ingen information utöver basdata, ingen bild, de blir ganska fort inaktuella och överföring till digital lagring kräver lite arbete.

  • de kräver ingen teknologi av vare sig den som ger eller får dom - och de:
  • är lätta att ha med sig bland kreditkorten, i handväskan eller i plånboken
  • kan bifogas i ett vanligt brev
  • har ett av alla välkänt format även om de ser olika ut
  • har oftast en organisations logotyp och anpassad grafisk formgivning
  • har en helt försumbar miljöpåverkan. Även all digital kommunikation har viss miljöpåverkan.

Visitkort med din IDme-adress ger en bro från den fysiska världen till din aktuella och större digitala värld. Din IDme-adress är konstant även om visitkortet blir inaktuellt eller du byte arbete. Även gamla kort blir en "ingång" till dig.

Ditt IDme är lite som en personlig aktuell story

språk och profil

Ett IDme är lagom långt och kan jämfört med CV-språket vara mer personligt. Det kan ha anpassad grafisk form och har flera unika funktioner. IDme-tjänsten är reklamfri och vi har endast abonnemangsintäkter. Vi säljer inga användardata.

 

Linkedin

IDme och kontakter

Bland det bästa med Linkedin är Nätverkseffekten. Ju fler personer i Sverige (världen) som är med i Linkedin - eller Facebook - desto större är sannolikheten att en person kan hittas där.

En betydande andel av Linkedins intäkter är från försäljning av data om användarna. Linkedin är stort och internationellt.

Linkedinprofiler skrivs på ett CV-språk

karriär

Linkedin är i första hand ett karriärverktyg med omfattande CV:n och används av många som letar efter en något grönare på andra sidan staketet. CV:n skrivs ofta på ett CV-språk för att passa datoriserad profilsökning och reklamplacering.

Digitala visitkort och deras innehåll

Vad är det som är intressant att informera andra om i ett digitalt visitkort ?

Att det rymmer ungefär samma uppgifter som på ett tryckt visitkort är grundläggande. Men sedan finns olika lösningar. I en amerikansk tjänst levereras även en persons senaste inlägg i diverse sociala media, i en annan finns reklam. I en modell kan man göra mindre designändringar och i andra är designen fast.

The power of Lagom

I IDme-tjänsten är - utöver många unika funktioner - ordet lagom ett centralt koncept även om det är ett lite diffust. Ett IDme är tänkt att vara lagom långt och uppdateras lagom ofta. Lagom med formell information men också något lite mer personligt som kan leda till lite "small talk" innan affärssamtalet.

Lagom kan vara en nyans av brunt, men det finns också ett smart lagom.

Företaget och personen

Linkedin är gratis i grundmodellen och har fokus på personen. Ett IDme betalas vanligen av företaget och det är ett av skälen till att fokus är på en persons nuvarande arbete.

Mer om Linkedin

Linkedin (ägs av Microsoft) har cirka 600 miljoner (varav cirka 2 miljoner i Sverige) registrerade personer. Updates. Alla personuppgifter, kontaktnät och användning av tjänsten samlas i en databas från vilken Linkedin säljer rekryteringstjänster (artikel i Forbes) och reklam. I Linkedin är det du och jag som är produkten.

 to top